من غلامرضا رهنما متولد دی ماه سال 1349در تهران هستم . تمام دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر کرمان گذراندم و فارغ التحصیل مکانیک سیالات از دانشگاه شهید باهنرکرمان می باشم . با توجه به علاقه مندی من به آب و دنیای زیر آن بعد از گذراندن دوره های متعدد غواصی  و تماشای زیبایی های آن , درصدد نمایش آن به دیگران بودم که خود انگیزه ای شد برای آشنایی من با هنر عکاسی و زیباییها و مخاطرات آن , که بعد از گذشت چندین سال آن را در اینجا با شما به اشتراک می گذارم

I am Reza Rahnama; I was born on January 9th, 1971 in Tehran, Iran. I grew up in Kerman, and I majored in mechanical engineering in Shahid Bahonar University. I am interested in photography and the sea motivated me to take photos, especially of landscapes and animals, but mostly the sea. I love the sea and underwater world, so I got my diving license to dive frequently and enjoy every inch of the sea and its infinite beauty. I would love to share my photos with you!